Gry podobne do minecrafta online dating upload my pic online dating


27-Nov-2017 10:54

Ale – co by nie było – zakaz malowania i rzeźbienia podobizn Boga jest tam wypisany bardzo jednoznacznie. I nic, bo obecnie na lekcjach religii uczy się już zmodyfikowanych przykazań z Katechizmu, a nie tych oryginalnych z Biblii.

Pismo Święte stało się więc tylko luźną inspiracją dla tych, którzy reprezentują Boga tu na ziemi i którzy skorygowali Jego prawa tak, aby były im wygodne.

Oryginalne dziesiąte przykazanie brzmi bowiem: (Księga Wyjścia, 20, 17; wg. Jakuba Wujka, czyli najbardziej dosłownego przekładu). Przy czym powiedzmy sobie jasno, że mowa tu o jednym przykazaniu, a nie dwóch, jak chciałby Kościół katolicki.

Nasuwa się więc oczywiste pytanie – po co rozbijano ten zapis?

Przeczytanie świętej księgi uwidoczniłoby, że to, co rzekomo boskie i niepodważalne, zostało w perfidny sposób zmanipulowane i dostosowane do bieżących potrzeb przywódców Kościoła. „Ani żadnej rzeczy, która jego jest” brzmi dość absurdalnie.

W rzeczywistości Bóg mówił jednak do rzeczy, a to ludzie przycięli Jego wypowiedź do swoich potrzeb. Bóg powiedział po prostu: „nie chciej przywłaszczyć sobie dóbr innego Izraelity” i dobra te wyszczególnił jako: żona, służący, dziewki służebne, bydło i inny inwentarz oraz pozostałe przedmioty.

gry podobne do minecrafta online dating-75

roshni walia and faisal khan dating site

gry podobne do minecrafta online dating-83

friend dating ru com hu online 2016

Zakaz ten ma swoje odbicie także w innych fragmentach Biblii, choćby w opowieści o Złotym Cielcu (o czym już kiedyś pisałem) i wiąże się z wprowadzaniem monoteizmu wśród z natury politeistycznych Izraelitów.

Jakość zdjęcia może nie powala, bo zrobiłem je telefonem, ale postać widniejąca u dołu to Chronos, czyli… Zdaje się, że to jednak „bóg cudzy”, a już bardziej przed nosem naszego Boga nie dało się go chyba postawić. Przez całe tysiąclecia Kościół miał problem z Biblią, którą umieścił nawet na… Chodzi oczywiście o przekłady narodowe, bo Pismo Święte w wersji łacińskiej uchodziło za względnie niegroźne z tego prostego powodu, że było zrozumiałe tylko dla bardzo wąskiej grupy ludzi znających ten wymarły język, a więc pochodzących z kleru lub elit władzy.

Przypomnę tylko, że alternatywna wersja tego przykazania wymieniona w Księdze Powtórzonego Prawa brzmi: „Nie będziesz miał bogów cudzych przed oczyma Mymi! W tamtym czasie dla pospólstwa Biblia była księgą magiczną, którą mogli czytać i interpretować tylko wybrańcy Boga.

Różowa kulka dajcie łąpkę w góre jak chcecie Instrukcja: 1.Żółty człowiek 2.

gry podobne do minecrafta online dating-68

chat sexo erotico

Różowa kulka nie trzeba łapek B) ale możecie jeśli chcecie1Żółty człowiek 2Woda(kałuża) 3Rośliny(kolorowe kształty w lewym,dolnym rogu) 4Brązowa doniczka 5Niebieska rura 6Ogień 7Biała miska 8Kość 9Sprężyna 10Różowa kulka Dajcie łapkę w górę jak dacie więcej to potem dam wszystkim łapkę w górę1Żółty człowiek 2Woda(kałuża) 3Rośliny(kolorowe kształty w lewym,dolnym rogu) 4Brązowa doniczka 5Niebieska rura 6Ogień 7Biała miska 8Kość 9Sprężyna 10Różowa kulka Dajcie łapkę w górę jak dacie więcej to potem dam wszystkim łapkę w górę1Żółty człowiek 2Woda(kałuża) 3Rośliny(kolorowe kształty w lewym,dolnym rogu) 4Brązowa doniczka 5Niebieska rura 6Ogień 7Biała miska 8Kość 9Sprężyna 10Różowa kulka Dajcie łapkę w górę jak dacie więcej to potem dam wszystkim łapkę w góręInstrukcja: 1.Żółty człowiek 2. Właściwie to od zakazu posiadania Pisma Świętego w języku prowansalskim wszystko się zaczęło.You can do this by activating some parent control capabilities that are already built-in.… continue reading »


Read more

Es beteiligt sich an Diskussionen über organisierte Gewalt und versorgt die Öffentlichkeit, die Medien und die Politik mit fundierten Fakten und Analysen zu Krieg und Frieden.… continue reading »


Read more

There is also a more famous Kali temple in the heart of the town to which devotees can make a visit en-route from the Shankari Temple.… continue reading »


Read more

Interracial relationships are becoming more common, but are still relatively rare.… continue reading »


Read more

nickelback-silver-side-up-2001-320-kbps-music-by-CWEB . The facts, figures, reviews, records, stats, and other data presented on this page is for suggestion and information purposes only.… continue reading »


Read more